sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司 - foriio
Logo

sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司

作曲、作詞、編曲、歌唱、MIXなど | 寿司桶
sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司 Eng[sumeshiii a.k.a.virtual osushi] 読み[すめしい えーけーえーばーちゃるおすし]
Favorite
There's no work...just yet.

sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司

作曲、作詞、編曲、歌唱、MIXなど
寿司桶
sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司 Eng[sumeshiii a.k.a.virtual osushi] 読み[すめしい えーけーえーばーちゃるおすし]
Favorite
There's no work...just yet.