Misae Mise - foriio
Logo

Misae Mise

服飾雑貨デザイナー、雑貨企画 | 東京
2019年まで雑貨メーカーにて服飾雑貨企画 主任 2020年からフリーとなる
Favorite
服飾雑貨デザイナー
Image
View
レザーバッグ、レザー小物
服飾雑貨デザイナー
Image
View
レザーシューズ
服飾雑貨デザイナー
Image
View
靴下
雑貨企画
Image
View
化粧品

Misae Mise

服飾雑貨デザイナー、雑貨企画
東京
2019年まで雑貨メーカーにて服飾雑貨企画 主任 2020年からフリーとなる
Favorite
服飾雑貨デザイナー
Image
View
レザーバッグ、レザー小物
服飾雑貨デザイナー
Image
View
レザーシューズ
服飾雑貨デザイナー
Image
View
靴下
雑貨企画
Image
View
化粧品